נגישות

  • קטעים ניכרים במסלול נגישים לבעלי מוגבלויות (בכפוף למגבלות הדרכים בעיר העתיקה).
  • החניה לבעלי רכבים בעלי תו נכה מתבססת על הסדרי החניה הנהוגים והמאושרים באזור האירוע מחניון טדי ומחניון הרכבת יצאו שאטלים באוטובוסים נגישים למקום האירוע.
  • לאורך המסלול ממוקמים תאי שירותים נגישים קבועים.
  • טלפון לבירורים 02-5457833
x